• vandervelden.com
  • Mijn van der Velden
Van der Velden rioleringsbeheer

Word zichtbaar en onmisbaar

Interesse?

Gewenste vacature niet gevonden? Stuur een open sollicitatie Solliciteer direct

Visie, Missie en Strategie

Visie
Van der Velden Rioleringsbeheer wil op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze haar bijdrage leveren aan een leefomgeving in Nederland waarbij gezondheid van eenieder en zorg voor het milieu voorop staan.  

Missie
Van der Velden Rioleringsbeheer wil haar visie verwezenlijken door als excellente werkgever met excellente werknemers haar klanten centraal te stellen en optimaal te ontzorgen. Dit binnen een cultuur waarin alle stakeholders kunnen terugvallen op het adagium: "Afspraak is Afspraak".  

Strategie
Door in de dagelijkse praktijk op concrete en zichtbare wijze invulling te geven aan excellent werkgeverschap en met het oog op de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers, ontzorgen wij de klant en stellen hem centraal zodat deze zijn focus volledig kan richten op zijn core business. Onze medewerkers zijn excellent omdat zij in hun werk voortdurend geprikkeld en gestimuleerd worden om optimaal te presteren en zichzelf voortdurend te ontwikkelen. De klant centraal is het uitgangspunt van onze bedrijfscultuur en in ons dagelijks handelen, evenals het nakomen van onze afspraken. Dit laatste zowel intern als extern. Dit wordt gerealiseerd door de open aanspreekcultuur binnen Van der Velden rioleringsbeheer.